Dobrodošli u DEMOS CIS.okks.ba

Obrtnički informacioni sistem.

O nama

Saznajte više o nama

U Bosni i Hercegovini sa dolaskom Osmanskog carstva nalazimo prve pisane tragove o zanatima i taj period njihovog nastanka je između 1435. i 1509.godine.

Osnivačka Skupština Obrtničke komore Kantona Sarajevo

je održana dana 26.02.2005.godine. Između ostalog jedan od osnovnih ciljeva da zastupa i štiti interes obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti, predstavlja ih pred kantonalnim i općinskim tijelima vlasti, kantonalnim i općinskim tijelima uprave, kao i drugim tijelima u zemlji i u inostranstvu. Na nivou Federacije imamo deset Obrtničkih Kantonalnih komora koje zajedno čine Federalnu Obrtničku komoru.

  • Riječ predsjednika

    Poštovane kolegice i kolege obrtnici,
    U decembru 2019. godine na Izbornoj Skupštini Obrtničke komore Kantona Sarajevo sam izabran za predsjednika Obrtničke komore Kantona Sarajevo za mandat 2019.-2023.godina i to po drugi put. Maksimalno ću se truditi za zastupanje interesa obrtnika na svim nivoima vlasti u cilju zaštite i razvoja obrtništva, i blagovremeno ih informisati.
    Koristim ovu priliku da Vas sve pozovem na saradnju, sa ciljem da se što više uključite u rad Obrtničke komore, jer samo zajedno možemo ostvariti strateške ciljeve obrtništva.

Komorska služba Obrtničke komore Kantona Sarajevo obavlja stručne, administrativne, pomoćne i druge poslove, te pruža podršku radu tijela Obrtničke komore Kantona Sarajevo.

Kontakt

Kontaktirajte nas

Obrtnička komora Kantona Sarajevo uvijek je na usluzi obrtnicima.

Naša adresa

Čobanija 18-20, 71000 Sarajevo

Pošaljite nam e-mail

[email protected]

Pozovite nas

+387 33 212 645